در حال بارگذاری ...
پیام مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی منطقه آزاد قشم به پنجمین جشنواره تئاتر جزیره قشم:

تئاتر اقلیم گفتگوها است

به گزارش تئاترقشم ، علیرضا کمساری مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی منطقه آزادقشم به مناسبت برگزاری پنجمین جشنواره تئاتر جزیره قشم پیام داد.

به گزارش تئاترقشم، علیرضا کمساری مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی منطقه آزاد قشم به مناسبت برگزاری پنجمین جشنواره تئاتر جزیره قشم پیامی را صادر کرد.

در این پیام آمده است: هدف نهایی تئاتر کشف ناشناخته ها و رسیدن به زوایای پنهان ابعاد شخصیتی انسان است. و این میسر نمی گردد مگر با مکاشفه و جستجو در واقعیت های موجود زندگی بشر امروزی . پس هنر تئاتر می کوشد تا با خلاقیت  و نوآوری در ارائه مفاهیم نو وخلاقانه  به این مهم دست یابد.

تئاتر، اقلیم گفتگوها ست. گفتگویی که به کیمیای کلمه، آرزومند رستگاری انسان است. به غنیمت همین گفتگوست که تئاتر، می‌تواند مجالِ مغتنمِ دیگردوستی و دیگراندیشی باشد.

پنجمین جشنواره تئاتر منطقه آزادقشم ، جشن گفتگوی تئاتر است.

گفتگوی نو با خویش و دیگران و همچنین فرصتی است که یک بار دیگر هنرمندان این جزیره به مدد تئاتر وبابهره گیری از عناصرزیبای شناسانه بصری، وشنیداری به مفاهیم والای همچون، انسانیت،صلح، دوری از آسیب های اجتماعی و رسیدن به جامعه ای عاری از هرگونه خشونت برسند.

آرزومند آنم که این دوره از جشنواره، در نگاه مخاطبان صمیمی آن به نیکی یاد شود و این جشنواره قله ی افتخار دیگری برای هنرمند تئاتر آن باشد دراینجا واجب است که از دست اندرکاران زحمت کشی که با بضاعت خویش فروتنانه و با اخلاص در برگزاری هرچه باشکوه تر این جشن همت گماردهاند سپاسگزار باشم.

 

علیرضا کمساری

مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی منطقه آزادقشم
نظرات کاربران