در حال بارگذاری ...

آثار راه یافته به بخش بازبینی ششمین جشنواره تئاتر منطقه آزاد قشم معرفی شدند

حسن پاروکش صیاد رئیس انجمن هنرهای نمایشی منطقه آزاد قشم از معرفی آثار بخش رقابتی ششمین جشنواره تئاتر خبر داد.

حسن پاروکش صیاد رئیس انجمن هنرهای نمایشی منطقه آزاد قشم از معرفی آثار بخش رقابتی ششمین جشنواره تئاتر این جزیره خبر داد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی جزیره قشم در مصاحبه با قشم تئاتر از نتیجه مرحله بازبینی ششمین جشنواره تئاتر منطقه آزاد قشم خبر داد و گفت: در این مرحله پس از دو روز بازبینی توسط هیت بازبین 4اثر به عنوان آثار قطعی و 2 اثر به شرط بازبینی مجدد به این مرحله از جشنواره راه یافتن ، در ادامه وی افزود: آثار راه یافته به این مرحله از جشنواره به ترتیب زیر است.

سیاه به رنگ دریا به نویسندگی و کارگردانی ابوطالب احدی 

ماهی ها در قاب شور به نویسندگی کوروش سلمانی و کارگردانی کمیل جعفری

بازگشت به نویسندگی جعفر قاسمی و کارگردانی راضیه بهادری

اشکن به نویسندگی و کارگردانی امید الماسی نیا 

 همچنین 2  اثر:  کسوف به نویسندگی ایوب آقاخانی و کارگردانی: سارا نظیری یان و اسارات به نویسندگی و کارگردانی: ابوذر رحیمی منوط به بازبینی مجدد شدند.

در پایان حسن پاروکش صیاد بیان کرد: ششمین جشنواره تئاترمنطقه آزاد قشم از تاریخ 28  تا 30 در این جزیره برگزار خواهد شد.
نظرات کاربران