در حال بارگذاری ...

جدول نهایی برگزاری ششمین جشنواره تئاتر منطقه آزاد قشم منتشر شد

دبیرخانه ششمین جشنواره تئاتر منطقه آزاد قشم جدول نهایی اجرای نمایش های این جشنواره را معرفی کرد.

دبیرخانه ششمین جشنواره تئاتر منطقه آزاد قشم جدول نهایی اجرای نمایش های این جشنواره را  اعلام کرد.

به گزارش ششمین جشنواره تئاتر منطقه آزاد قشم جدول نهایی این جشنواره را به شرح ذیل معرفی نمود.

1-  نمایش زخم ماهی ها در قاب شور - نویسنده کوروش سلمانی - کارگردان : کمیل جعفری - ساعت 15 پلاتو فروردین 

2- نمایش اشکن - نویسنده و کارگردان :امید الماسی نیا - ساعت 17/30 - تالار آئینه 

3-نمایش سیاه به رنگ دریا - نویسنده وکارگردان : ابوطالب احدی - ساعت 19 پلاتو فروردین 

4- نمایش بازگشت - نویسنده : جعفر قاسمی - کارگردان : راضیه بهادری - ساعت 21 تالار آئینه

ششمین جشنواره تئاتر منطقه آزاد قشم از تاریخ 98/8/30 لغایت 98/9/1 در منطقه آزاد قشم برگزار می شود. 
نظرات کاربران